پروژه احداث کارخانه انیدرید مالئیک و محصولات وابسته

پروژه احداث کارخانه متانول کاوه

پروژه پتروشیمی لرستان

طرح مس سونگون – فاز اول

امور اکتشافات و مهندسی توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران

امور برنامه ریزی و نظارت شرکت ملی صنایع مس ایران

فهرست