امور اکتشافات و مهندسی توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

خلاصه تجربیات و سوابق:

مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه، بودجه بندی و کنترل هزینه انجام مطالعات زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک و عملیات حفاری مغزه گیری فعالیتهای اکتشافی مس.

طرح مس سونگون – فاز اول
امور برنامه ریزی و نظارت شرکت ملی صنایع مس ایران
فهرست