امور برنامه ریزی و نظارت شرکت ملی صنایع مس ایران

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

خلاصه تجربیات و سوابق:

استقرار دفتر مدیریت پروژه و برنامه ریزی و نظارت طرحهای توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران.

امور اکتشافات و مهندسی توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران
پروژه عملیات باطله برداری و استخراج ماده معدنی طرح مس سونگون
فهرست