طرح مس سونگون - فاز اول

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

خلاصه تجربیات و سوابق:

مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه، بودجه بندی و کنترل هزینه احداث طرح مس سونگون فاز اول شامل پروژه های تجهیز و بهره برداری معدن، احداث کارخانه فرآوری به ظرفیت 150 هزارتن کنسانتره مس، تامین آب ، احداث سد باطله و دفع پساب، برق رسانی و فعالیتهای زیربنایی.

پروژه پتروشیمی لرستان
امور اکتشافات و مهندسی توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران
فهرست