پروژه احداث کارخانه انیدرید مالئیک و محصولات وابسته

کارفرما: شرکت مدبران شیمی

هدف: تولید انیدرید مالئیک با ظرفیت 20 هزار تن در سال، تولید اسید فوماریک به ظرفیت 4 هزار تن در سال، تولید رزین های پلی استر غیر اشباع به ظرفیت 15 هزار تن در سال

موضوع قرارداد: احداث کارخانه انیدرید مالئیک به صورت EPCC

محل پروژه: منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی

خلاصه تجربیات و سوابق:

بررسی و صحه گذاری مهندسی پایه، مهندسی تفضیلی، مهندسی خرید، تامین تجهیزات و متریال پروژه، عملیات اجرایی، راه اندازی، راه اندازی، آموزش پرسنل، بهره برداری و تضمین تست عملکرد و تحویل پروژه به صورت EPCC.

تجربیات و سوابق در این پروژه به شرح زیر است؛

  • بازنگری طراحی پایه احداث کارخانه انیدرید مالئیک
  • طراحی پایه و تفضیلی ساختمان های اداری و نیمه صنعتی
  • ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه
پروژه احداث کارخانه متانول کاوه
فهرست