پروژه احداث کارخانه متانول کاوه

کارفرما: شرکت متانول کاوه

هدف: تولید 7000 تن متانول با گرید A-A

موضوع قرارداد: عملیات اجرایی

محل پروژه: استان هرمزگان

خلاصه تجربیات و سوابق:

عملیات لوله کشی (روزمینی و زیرزمینی) و عایق کاری تجهیزات و لوله ها به میزان 240 هزار اینچ قطر و احداث ساختمان اداری، خوابگاه و رستوران به روش LSF به متراژ 3700 متر مربع

تجربیات و سوابق در این پروژه به شرح زیر است؛

  • ارائه خدمات دفتر فنی و مهندسی سایت
  • ارائه خدمات بازرسی و کنترل کیفیت
  • ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه
پروژه احداث کارخانه انیدرید مالئیک و محصولات وابسته
پروژه پتروشیمی لرستان
فهرست